ODRŽANA MOTIVACIJSKA RADIONICA U SKLOPU PROJEKTA NOVA ZNANJA I VJEŠTINE – MULTIPLIKATOR USPJEHA